Home

In de kijker

Kaart budgetmeter opladen in Lembeek

Oplaadpunt Eandis

Houders van een budgetmeter kunnen vanaf nu hun kaart opladen aan het Eandis oplaadpunt in ons Lokaal Dienstencentrum De Lemoon.

Iedereen die thuis een budgetmeter geïnstalleerd heeft kan er tijdens de openingsuren van het dienstencentrum terecht om de kaarten voor elektriciteit en aardgas op te laden. Hiervoor is enkel de oplaadkaart en de bankkaart nodig. Alhoewel het opladen zeer eenvoudig verloopt staat het personeel van De Lemoon klaar om te helpen waar nodig.

Met dit  nieuwe oplaadpunt in Lembeek vergroot de spreiding van de terminals over het grondgebied van Groot-Halle, wat bevorderlijk is voor de bereikbaarheid.

Het oplaadpunt in De Lemoon bevindt zich in de De Lannoystraat 3 te Lembeek. Het dienstencentrum is op weekdagen open van 10.00 uur tot 16.30 uur. Op weekends en feestdagen gesloten.

Andere oplaadpunten bevinden zich in het Administratief Centrum van het OCMW (Auguste Demaeghtlaan 30 Halle) en het kantoor van Eandis (Vandeneeckhoudtstraat 15 Halle).

Geniet u al van een verhoogde tegemoetkoming?

Foto van dakloze

 

Op 1 januari 2014 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige zorgen. Het RVV-statuut en het Omnio-statuut werden samengevoegd tot een éénvormige regeling: het VT-statuut (verhoogde tegemoetkomingstatuut). Omnio bestaat dus niet langer. Indien u voor 1 januari 2014 recht had op het RVV-statuut of het Omnio-statuut dan hoeft u niets te doen. De omzetting van de dossiers gebeurt automatisch. Kijk hier na of u zelf in aanmerking komt voor het VT-statuut

Niet begeleide minderjarige vreemdelingen en kinderen dat als gerechtigde ingeschreven zijn als wees krijgen vanaf 1 januari 2014 het recht automatisch toegekend.

Vergeet niet dat, wanneer u een nieuwe aanvraag indient, u slechts twee maanden de tijd heeft om al uw documenten binnen te brengen bij uw mutualiteit.

Wij leveren zorgen op maat aan huis

Binnenkort in uw OCMW

Kalender: 
Categorie: 
25/05/2015 (Hele dag)
Kalender: 
Categorie: 
25/05/2015 -
14:00 tot 16:00
Kalender: 
Categorie: 
26/05/2015 -
14:30 tot 16:00
Kalender: 
Categorie: 
27/05/2015 -
12:30 tot 17:00
Kalender: 
Categorie: 
27/05/2015 -
14:00 tot 16:00

Bewoners participeren in werking ondersteuningswoningen

Het OCMW van Halle heeft in haar ondersteuningswoningen (Louis Vanbeverenstraat), de ontmoetingsruimte “Beverberg” officieel geopend. Een van de vroegere woongelegenheden werd omgebouwd tot een multifunctioneel lokaal waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en overleggen. Voorzitter Marie-Rose Harnie stelt: “Onze bewoners vinden de ruimte belangrijk om elkaar te leren kennen. Het is een manier om de eenzaamheid te doorbreken, uit het sociaal isolement te raken en soms ook om kleine misverstanden uit te praten”.

Beverberg is telkens een halve dag per week open. Er wordt gezorgd voor kaarten, gezelschapsspellen en er is koffie en frisdrank ter beschikking.

Een maatschappelijk werker van onze thuiszorg houdt er zich één namiddag per week ter beschikking voor het beantwoorden van vragen of het oplossen van kleine probleempjes. Tijdens een maandelijkse vergadering krijgen de bewoners de kans om hun mening te geven en bij te dragen tot het verbeteren van de werking en de woonomgeving.

 

Kunst in het Zonnig Huis

  Affiche Meiboom