Home

In de kijker

Opname serviceflats - nieuwe regels

Serviceflats Ten Hove

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft beslist om een aantal regels voor de opname in onze serviceflats Ten Hove en Van Koekenbeek aan te passen. Op deze manier wordt nauwer aangesloten bij zij die het meest nood hebben aan een aangepast verblijf.

 • Als algemene regel geldt dat inschrijven kan vanaf de leeftijd van 75 jaar. Voor partners volstaat het dat één van beiden die leeftijd bereikt heeft.
 • In de volgende gevallen kan reeds ingeschreven worden vanaf de leeftijd van 65 jaar (er moet minstens aan één van de volgende voorwaarden voldaan zijn):
  • de samenwonende partner is zorgbehoevend en heeft een RVT-profiel op de katz-schaal
  • de inschrijver heeft een Bel-score gelijk aan of hoger dan 35
  • de inschrijver of de samenwonende partner is in het bezit van een attest van minimum 66% invaliditeit uitgereikt door de mutualiteit of de FOD Sociale Zekerheid. Bij gebrek aan dit attest zal het OCMW zelf een sociaal verslag opmaken.
 • Maximum 25% van de erkende serviceflats kunnen ingenomen worden door personen jonger dan 65 jaar. Het gaat dan in de meeste gevallen over zwaar zorgbehoevenden.

Volgende inschrijvingsvoorwaarden blijven van kracht:

 • elke kandidaat bewoner moet aantonen dat hij op het ogenblik van de aanvraag gedurende minstens de jongste 5 jaar in Halle zijn hoofdverblijf heeft
 • ouderen die volledig Nederlandsonkundig zijn of weigeren Nederlands te praten, kunnen niet ingeschreven worden op de wachtlijst.

In alle gevallen is het Bijzonder Comité Woonzorg bevoegd voor het nemen van de uiteindelijke beslissing betreffende de opname. Voor meer info, bel het zorgloket op 02/361.16.16.

Geniet u al van een verhoogde tegemoetkoming?

Foto van dakloze

 

Op 1 januari 2014 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige zorgen. Het RVV-statuut en het Omnio-statuut werden samengevoegd tot een éénvormige regeling: het VT-statuut (verhoogde tegemoetkomingstatuut). Omnio bestaat dus niet langer. Indien u voor 1 januari 2014 recht had op het RVV-statuut of het Omnio-statuut dan hoeft u niets te doen. De omzetting van de dossiers gebeurt automatisch. Kijk hier na of u zelf in aanmerking komt voor het VT-statuut

Niet begeleide minderjarige vreemdelingen en kinderen dat als gerechtigde ingeschreven zijn als wees krijgen vanaf 1 januari 2014 het recht automatisch toegekend.

Vergeet niet dat, wanneer u een nieuwe aanvraag indient, u slechts twee maanden de tijd heeft om al uw documenten binnen te brengen bij uw mutualiteit.

Wij leveren zorgen op maat aan huis

Binnenkort in uw OCMW

Kalender: 
Categorie: 
21/10/2014 - 14:00 tot 16:00
Kalender: 
Categorie: 
21/10/2014 - 14:00 tot 16:00
Kalender: 
Categorie: 
22/10/2014 - 13:00 tot 16:30
Kalender: 
Categorie: 
22/10/2014 - 14:00 tot 16:00
Kalender: 
Categorie: 
22/10/2014 - 14:00 tot 16:00

Jaarverslag 2013 beschikbaar

Het jaarverslag over de activiteiten van het OCMW Halle tijdens het afgelopen jaar 2013 is nu beschikbaar op deze website. Indien u een gedrukt exemplaar wenst te ontvangen, stuur een e-mail naar infoatocmwhalle [dot] be.

 

Kunst in het Zonnig Huis