Home

In de kijker

Meer kinderopvang in Halle

't Ravotje

OCMW Halle start met kinderopvang. “’t Ravotje” werd op 24 februari plechtig ingehuldigd. Drie samenwerkende onthaalouders staan in voor het opvangen van maximaal 14 kinderen van 0 tot 3 jaar.

Het OCMW ondersteunt door te voorzien in de nodige materialen en de volledige inrichting van de opvangplaats volgens de normen van Kind & Gezin.

Het nijpend tekort aan kinderopvang en de stijgende kinderarmoede deed ons actie ondernemen.

OCMW Voorzitter Marie-Rose Harnie: “Wij besteden extra aandacht aan de opvang van kinderen die in armoede leven. Wij stellen vast dat bij gebrek aan kinderopvang de integratie- en tewerkstellingskansen van de ouders fors lager liggen. Opvang creëren voor mensen in armoede biedt heel wat voordelen. Zo is het aanleren van de Nederlandse taal, een  job vinden, hulp krijgen bij de opvoeding … een manier om uit die vicieuze cirkel van armoede te raken. Wij geloven in de positieve effecten. Ouders van wie het kind in de opvang verblijft, zullen sneller hun weg vinden naar de arbeidsmarkt. En daar wint iedereen bij”.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met de “Landelijke Kinderopvang”.

Geniet u al van een verhoogde tegemoetkoming?

Foto van dakloze

 

Op 1 januari 2014 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige zorgen. Het RVV-statuut en het Omnio-statuut werden samengevoegd tot een éénvormige regeling: het VT-statuut (verhoogde tegemoetkomingstatuut). Omnio bestaat dus niet langer. Indien u voor 1 januari 2014 recht had op het RVV-statuut of het Omnio-statuut dan hoeft u niets te doen. De omzetting van de dossiers gebeurt automatisch. Kijk hier na of u zelf in aanmerking komt voor het VT-statuut

Niet begeleide minderjarige vreemdelingen en kinderen dat als gerechtigde ingeschreven zijn als wees krijgen vanaf 1 januari 2014 het recht automatisch toegekend.

Vergeet niet dat, wanneer u een nieuwe aanvraag indient, u slechts twee maanden de tijd heeft om al uw documenten binnen te brengen bij uw mutualiteit.

Wij leveren zorgen op maat aan huis

Binnenkort in uw OCMW

Kalender: 
Categorie: 
30/03/2015 -
14:00 tot 16:00
Kalender: 
Categorie: 
31/03/2015 -
13:45 tot 16:00
Kalender: 
Categorie: 
31/03/2015 -
14:00 tot 16:00
Kalender: 
Categorie: 
01/04/2015 -
14:00 tot 16:00
Kalender: 
Categorie: 
01/04/2015 -
14:30 tot 16:00

Ten Hove renoveert

Na de gevel- en tuinwerkzaamheden start het OCMW nu met het renoveren van het interieur van de assistentiewoningen Ten Hove. Er wordt begin maart gestart en er wordt verwacht dat de werkzaamheden ongeveer één jaar in beslag zullen nemen. Aangezien alles gefaseerd verloopt kunnen bewoners, wanneer er in hun eigen woning gewerkt wordt, tijdelijk hun intrek nemen in een andere flat. De renovatie omvat vooral een algemene opfrissing en het vernieuwen van badkamers en keukens. Het OCMW stelt alles in het werk om de hinder voor de bewoners tot een minimum te beperken.

 

Kunst in het Zonnig Huis

  Affiche Buizingse Spits