Home

In de kijker

Werken met passie en bezieling

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Halle heeft in haar zitting van 18 november 2014, Jan De Winne aangesteld als nieuwe secretaris.

De heer De Winne is reeds 5 jaar werkzaam als Directeur Welzijn binnen de eigen organisatie.

Jan De Winne: “Wegens de stijgende armoede, vooral ook bij kinderen, de vergrijzing van onze bevolking en de individualisering van onze samenleving wordt de opdracht van het OCMW steeds belangrijker. Een kwaliteitsvolle dienstverlening nastreven kunnen wij vastleggen in mooie en grootse beleidsplannen. Maar waar het volgens mij echt over gaat is passie! Passie voor de job en bezieling in het dagelijks functioneren. Wij moeten onze gebruikers, bewoners en cliënten iedere dag opnieuw het respect gunnen dat zij verdienen. Ik ben ervan overtuigd dat wij er in slagen om een warme, aangename en kwaliteitsvolle dienstverlening te leveren.”

Jan De Winne is reeds gestart met een intensief inleeftraject dat hem vertrouwd maakt met alle aspecten van de OCMW werking. “De interne stages die ik doorloop geven mij de nodige basis om in de toekomst de juiste adviezen en beleidskeuzes te maken. Daar waar nodig zal ik bijsturen of veranderingen doorvoeren. Ik ben fier op ons OCMW.

In mijn vorige functie heb ik het geluk gehad om heel wat externe partners te ontmoeten, en zowel in de regio als binnen onze provincie was er lovende commentaar over onze organisatie, de inzet van onze medewerkers en de vooruitstrevendheid. Samen met hen deze weg verder bewandelen is dan ook een persoonlijke prioriteit.”

Geniet u al van een verhoogde tegemoetkoming?

Foto van dakloze

 

Op 1 januari 2014 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige zorgen. Het RVV-statuut en het Omnio-statuut werden samengevoegd tot een éénvormige regeling: het VT-statuut (verhoogde tegemoetkomingstatuut). Omnio bestaat dus niet langer. Indien u voor 1 januari 2014 recht had op het RVV-statuut of het Omnio-statuut dan hoeft u niets te doen. De omzetting van de dossiers gebeurt automatisch. Kijk hier na of u zelf in aanmerking komt voor het VT-statuut

Niet begeleide minderjarige vreemdelingen en kinderen dat als gerechtigde ingeschreven zijn als wees krijgen vanaf 1 januari 2014 het recht automatisch toegekend.

Vergeet niet dat, wanneer u een nieuwe aanvraag indient, u slechts twee maanden de tijd heeft om al uw documenten binnen te brengen bij uw mutualiteit.

Wij leveren zorgen op maat aan huis

Binnenkort in uw OCMW

Kalender: 
Categorie: 
02/02/2015 -
14:00 tot 16:00
Kalender: 
Categorie: 
03/02/2015 -
14:00 tot 16:00
Kalender: 
Categorie: 
03/02/2015 -
14:30 tot 16:00
Kalender: 
Categorie: 
04/02/2015 -
14:00 tot 16:00
Kalender: 
Categorie: 
05/02/2015 -
14:00 tot 16:00

Las een "dag zonder krediet" in

Het platform ‘Dag Zonder Krediet’ is een groep van 20 organisaties in België die de handen in elkaar slaan om elk jaar op de laatste zaterdag van november actie te voeren tegen makkelijk krediet en andere zaken die mensen te snel in een overmatige schuldenlast kunne  duwen (www.dagzonderkrediet.behttps://www.facebook.com/dagzonderkrediet ). De acties willen iedereen aanzetten tot bewust consumeren en wijzen de beleidsmakers op hun verantwoordelijkheden.

Heeft u vragen over schulden en kredieten of slaagt u er moeilijk in om uw budget te beheren, dan kunt u terecht bij het OCMW. Verdere info vindt u terug op deze site bij de rubriek “sociaal”.

 

Kunst in het Zonnig Huis

  Affiche Buizingse Spits