Home

In de kijker

Event video Opening Sociaal Huis - 09/09/2016

 

Partner voor uitbating cultuurcafé gezocht

Voor de uitbating van het cultuurcafé in CC 't Vondel zal het OCMW van Halle een OCMW-vereniging oprichten.
Hiervoor wordt een partner gezocht.
De procedure wordt gereserveerd voor sociale werkplaatsen of voor de sociale tewerkstelling in het kader van programma's voor beschermde arbeid waarbij de meerderheid van de betrokken werknemers personen met een handicap zijn die wegens de aard of de ernst van hun handicap geen beroepsactiviteit in normale omstandigheden kunnen uitoefenen. Dit in overeenstemming met art. 22 §1 van de Wet Overheidsopdrachten van 15 juni 2006.
In de bijlage ‘de leidraad betreffende partnerschap in OCMW-vereniging in het kader van uitbating van het buurtrestaurant en cultuurcafé in CC ’t Vondel’. De bijlage kunt u hier consulteren.
Kandidaten kunnen hierop intekenen.
Uiterste indieningsdatum 17/5/2017.

Geniet u al van een verhoogde tegemoetkoming?

Foto van dakloze

 

Op 1 januari 2014 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige zorgen. Het RVV-statuut en het Omnio-statuut werden samengevoegd tot een éénvormige regeling: het VT-statuut (verhoogde tegemoetkomingstatuut). Omnio bestaat dus niet langer. Indien u voor 1 januari 2014 recht had op het RVV-statuut of het Omnio-statuut dan hoeft u niets te doen. De omzetting van de dossiers gebeurt automatisch. Kijk hier na of u zelf in aanmerking komt voor het VT-statuut

Niet begeleide minderjarige vreemdelingen en kinderen dat als gerechtigde ingeschreven zijn als wees krijgen vanaf 1 januari 2014 het recht automatisch toegekend.

Vergeet niet dat, wanneer u een nieuwe aanvraag indient, u slechts twee maanden de tijd heeft om al uw documenten binnen te brengen bij uw mutualiteit.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Halle heeft Christophe Merckx aangesteld als nieuwe OCMW voorzitter. Hij volgt Marie-Rose Harnie op die eerder besloten had met pensioen te gaan.

Christophe Merckx is niet nieuw in de OCMW materie. Hij fungeerde als raadslid in de periode van 2000 tot 2006. Daarnaast heeft hij er tien jaar voorzitterschap van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) opzitten.

Er staan de nieuwe voorzitter heel wat uitdagingen te wachten waaronder het bouwproject van het nieuwe complex met assistentiewoningen en de op til staande nauwere samenwerking tussen het OCMW en de stadsdiensten.

In het schepencollege wordt Christophe Merckx opgevolgd door Pieter Busselot.

Binnenkort in uw OCMW

Kalender: 
Categorie: 
26/04/2017 -
14:00 tot 17:00
Kalender: 
Categorie: 
28/04/2017 -
10:00 tot 11:00
Kalender: 
Categorie: 
28/04/2017 -
14:00 tot 17:00
Kalender: 
Categorie: 
01/05/2017 -
10:00 tot 11:00
Kalender: 
Categorie: 
01/05/2017 -
14:00 tot 16:00

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

65-plussers die het moeilijk hebben om hun dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren (= verminderde zelfredzaamheid) kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen, namelijk de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB).  Het al dan niet toekennen van deze financiële hulp is afhankelijk van het inkomen. Voor wie er recht op heeft is de THAB een aanvulling van het pensioen om de zorgkosten thuis of in een woonzorgcentrum betaalbaar te maken. De volledige informatie vindt u hier .

Aanvragen lopen via de sociale dienst van de Stad Halle.