Home

In de kijker

OCMW bouwt nieuwe assistentiewoningen

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zet unaniem het licht op groen voor de bouw van een nieuw complex met assistentiewoningen op de campus van het OCMW Halle. Het nieuwe gebouw komt langsheen de Jean Jacminstraat, achter de bestaande assistentiewoningen Van Koekenbeek. Er wordt tevens voorzien in een overdekte verbinding tussen de beide gebouwen met assistentiewoningen en het Woonzorgcentrum Zonnig Huis. Zo wordt de eerste stap gezet naar het uitbouwen van een echte woonzorgzone.

Er komt een ondergrondse parkeergelegenheid met een 50-tal plaatsen.

In de loop van 2016 worden architect en bouwheer aangesteld. De start van de bouwwerken is voorzien in het daaropvolgend jaar zodat in 2018-2019 de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen.

Het bestuur heeft de beslissing om nieuwe assistentiewoningen te bouwen genomen na grondige voorafgaande studies. Deze toonden aan dat de nood aan voorzieningen voor ouderenzorg in Halle de komende jaren fors zal stijgen. Wachtlijsten voor personen met behoefte aan lichte zorg zijn nu reeds eindeloos lang waardoor de nood voor bijkomende assistentiewoningen steeds groter wordt.

Geniet u al van een verhoogde tegemoetkoming?

Foto van dakloze

 

Op 1 januari 2014 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige zorgen. Het RVV-statuut en het Omnio-statuut werden samengevoegd tot een éénvormige regeling: het VT-statuut (verhoogde tegemoetkomingstatuut). Omnio bestaat dus niet langer. Indien u voor 1 januari 2014 recht had op het RVV-statuut of het Omnio-statuut dan hoeft u niets te doen. De omzetting van de dossiers gebeurt automatisch. Kijk hier na of u zelf in aanmerking komt voor het VT-statuut

Niet begeleide minderjarige vreemdelingen en kinderen dat als gerechtigde ingeschreven zijn als wees krijgen vanaf 1 januari 2014 het recht automatisch toegekend.

Vergeet niet dat, wanneer u een nieuwe aanvraag indient, u slechts twee maanden de tijd heeft om al uw documenten binnen te brengen bij uw mutualiteit.

Wij leveren zorgen op maat aan huis

Binnenkort in uw OCMW

Kalender: 
Categorie: 
27/07/2016 -
14:00 tot 17:00
Kalender: 
Categorie: 
27/07/2016 -
14:00 tot 16:00
Kalender: 
Categorie: 
28/07/2016 -
09:00 tot 12:00
Kalender: 
Categorie: 
28/07/2016 -
14:00 tot 16:00
Kalender: 
Categorie: 
28/07/2016 -
14:30 tot 15:30

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

65-plussers die het moeilijk hebben om hun dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren (= verminderde zelfredzaamheid) kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen, namelijk de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB).  Het al dan niet toekennen van deze financiële hulp is afhankelijk van het inkomen. Voor wie er recht op heeft is de THAB een aanvulling van het pensioen om de zorgkosten thuis of in een woonzorgcentrum betaalbaar te maken. De volledige informatie vindt u hier .

Aanvragen lopen via de sociale dienst van de Stad Halle.

 

OCMW investeert in duurzaam transport


Het OCMW van Halle neemt twee volledig elektrisch aangedreven koelwagens in gebruik. Deze worden ingezet voor de levering van maaltijden aan huis. Het gaat om voertuigen van het type Nissan NV-200e.

Voorzitter Marie-Rose Harnie: “Met de keuze voor deze voertuigen trekt het OCMW van Halle nog meer de ecologische kaart. Dit is trouwens niet de enige inspanning die wij op dit vlak leveren. Wij hebben een heel project opgestart onder de naam “ECOligent”, als het ware ons eigen label voor ecologisch handelen. Het OCMW heeft reeds een aantal voertuigen aangedreven op aardgas in gebruik. Met de elektrische voertuigen zetten wij de volgende logische stap om de uitstoot van broeikasgassen verder in te dijken.”

“Duurzaamheid wordt verankerd in onze werking. Het ECOligent programma, dat staat voor “ecologisch intelligent” handelen, focust zowel op een bewustmaking van onze medewerkers en cliënten als op het inschrijven van ecologische richtlijnen in onze dagelijkse werking en aankoopprocedures” zo stelt secretaris Jan De Winne.

Ook afgevaardigden van Garage Nissan Group Duyck en van de firma Sodexo waren aanwezig bij de plechtige ingebruikname.

De voertuigen kwamen er mede door een sponsering van het cateringbedrijf Sodexo dat zelf ook op diverse vlakken inzet bij het streven naar een groenere toekomst.

Voor Nissan zijn het de eerste voertuigen van dit type die ingericht als koelwagens in België rondrijden. Wij danken beide firma’s voor de mooie deal en samenwerking.

Samen zijn we trots op deze “primeur”.

Het bestuur en het managementteam van het OCMW van Halle engageren zich om verder in te zetten op duurzaamheid, wat het klimaat en het milieu zeker ten goede zal komen!