Home

In de kijker

Event video Opening Sociaal Huis - 09/09/2016

 

Muziek voor het goede doel

Op vrijdag 9 december vindt in het Woonzorgcentrum Zonnig Huis een “muziekmarathon” plaats. De hele dag door wordt er muziek gemaakt en gedraaid.

Het OCMW van Halle neemt met deze actie deel aan “De warmste week” – een initiatief van Studio Brussel in het kader van de jaarlijkse “Music for Life” campagne.

Op het ritme van de muziek wordt geld ingezameld voor het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Voorzitter Christophe Merckx: “Dementie is een thema dat ons na aan het hart ligt. Wij zetten dan ook alles op alles om tijdens deze dag zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit goede doel. De opbrengsten van de muziekmarathon gaan integraal naar het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen”

Steunen kan door een bijdrage te storten op het speciale rekeningnummer: BE78 0910 0992 8886. In de mededeling kan je een verzoeknummertje vermelden dat je kunt beluisteren tijdens de live radio uitzending die op 9 december tussen 11.00 en 14.00 uur verzorgd wordt door Stadsradio Halle, en dat rechtstreeks vanuit de cafetaria van het Zonnig Huis.

Wilt u het live bijwonen? Dat kan ook. U kunt er nog steeds ter plaatse een verzoekje aanvragen en genieten van de drankjes en versnaperingen aan onze standjes.

Afspraak op vrijdag 9 december tussen 11.00 uur en 20.00 uur in de cafetaria van Woonzorgcentrum Zonnig Huis, Auguste Demaeghtlaan 36 te 1500 Halle.

Geniet u al van een verhoogde tegemoetkoming?

Foto van dakloze

 

Op 1 januari 2014 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige zorgen. Het RVV-statuut en het Omnio-statuut werden samengevoegd tot een éénvormige regeling: het VT-statuut (verhoogde tegemoetkomingstatuut). Omnio bestaat dus niet langer. Indien u voor 1 januari 2014 recht had op het RVV-statuut of het Omnio-statuut dan hoeft u niets te doen. De omzetting van de dossiers gebeurt automatisch. Kijk hier na of u zelf in aanmerking komt voor het VT-statuut

Niet begeleide minderjarige vreemdelingen en kinderen dat als gerechtigde ingeschreven zijn als wees krijgen vanaf 1 januari 2014 het recht automatisch toegekend.

Vergeet niet dat, wanneer u een nieuwe aanvraag indient, u slechts twee maanden de tijd heeft om al uw documenten binnen te brengen bij uw mutualiteit.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Halle heeft Christophe Merckx aangesteld als nieuwe OCMW voorzitter. Hij volgt Marie-Rose Harnie op die eerder besloten had met pensioen te gaan.

Christophe Merckx is niet nieuw in de OCMW materie. Hij fungeerde als raadslid in de periode van 2000 tot 2006. Daarnaast heeft hij er tien jaar voorzitterschap van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) opzitten.

Er staan de nieuwe voorzitter heel wat uitdagingen te wachten waaronder het bouwproject van het nieuwe complex met assistentiewoningen en de op til staande nauwere samenwerking tussen het OCMW en de stadsdiensten.

In het schepencollege wordt Christophe Merckx opgevolgd door Pieter Busselot.

Binnenkort in uw OCMW

Kalender: 
Categorie: 
07/12/2016 -
14:00 tot 16:00
Kalender: 
Categorie: 
07/12/2016 -
14:00 tot 17:00
Kalender: 
Categorie: 
08/12/2016 -
13:15 tot 16:30
Kalender: 
Categorie: 
09/12/2016 -
10:00 tot 11:00
Kalender: 
Categorie: 
09/12/2016 -
14:00 tot 17:00

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

65-plussers die het moeilijk hebben om hun dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren (= verminderde zelfredzaamheid) kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen, namelijk de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB).  Het al dan niet toekennen van deze financiële hulp is afhankelijk van het inkomen. Voor wie er recht op heeft is de THAB een aanvulling van het pensioen om de zorgkosten thuis of in een woonzorgcentrum betaalbaar te maken. De volledige informatie vindt u hier .

Aanvragen lopen via de sociale dienst van de Stad Halle.