Stagebeleid

Wens je een stage bij het OCMW te lopen?

Stagiairs bepalen mee het imago dat het OCMW van Halle uitstraalt. Daarom begeleiden wij hen zo optimaal mogelijk.

Wij benaderen studenten steeds als lerende individuen. Zij krijgen kansen om zich te ontwikkelen op het vlak van kennis, vaardigheden en attitudes.

De afstand die vaak nog bestaat tussen de theorie en de praktijk, overbruggen wij door vorming op de werkvloer. Wij begeleiden studenten, sturen hen bij en houden rekening met de vereiste competenties voor de functies waarvoor ze stage lopen. Zo stemmen wij vraag en aanbod beter op elkaar af.

Studenten krijgen een aangepast onthaal. Wij hanteren als uitgangspunt dat er geen stageplaats is zonder dat er een interne begeleider is die voor een persoonlijke en gemotiveerde opvang en begeleiding van de stagiair kan zorgen. De begeleider maakt de stagiair wegwijs, geeft ondersteuning bij de stageopdrachten, verbetert de uitgevoerde taken waar nodig, beantwoordt vragen, geeft tips of extra informatie.

Studenten zijn geen 'werkkrachten'. Onze bekommernis is een omgeving aanbieden waar zij zich volledig kunnen bekwamen en ontplooien tot mogelijke toekomstige collega's.

Naast de begeleiding van de studenten vinden wij de contacten met de school belangrijk. Een goede communicatie leidt ongetwijfeld tot een nauwere samenwerking. Van de onderwijsinstelling en stagebegeleiders verwachten wij praktische afspraken en zichtbare ondersteuning om de stages succesvol te laten verlopen en geslaagd af te sluiten.

Onze samenwerking met studenten hoeft niet te eindigen na de stage. Wij verwelkomen hun hulp bij festiviteiten, uitstappen of zien hen graag terug als jobstudent. Dit vormt een goede basis voor een eventuele latere tewerkstelling. Een goed begeleide en opgeleide student kan later een goede collega worden.

Een stagetraject voor studenten bij het OCMW bestaat uit de volgende fases:

  1. stageaanvraag
  2. voorbereiding: registratie, onderzoek en advies
  3. beslissing
  4. uitvoering: afspraken, eerste stagedag, stageverloop
  5. evaluatie en rapportering.

Na een gunstige beslissing kan de stage aangevat worden. Voor meer informatie kan je terecht bij de Afdeling Personeel & Organisatie van het OCMW.

Getuigenis van een stagiair

Stagelopen is voor studenten een unieke gelegenheid om tijdens hun opleiding toch al even met beide voeten in de realiteit te staan. Tijdens het schooljaar vind je bij het OCMW op diverse afdelingen stagiairs aan het werk. Werend Van Den Bossche getuigt:

"Ik volg een opleiding Kantoor aan het Santa Maria instituut van Lembeek en werk tot eind juni 2012 elke dinsdag en woensdag op de personeelsdienst. Mijn stageplaats hier bij het OCMW werd mij sterk aanbevolen door mijn stagemeester. Hier zou ik veel kunnen bijleren en dat klopt inderdaad."

"In het begin waren het veel routine werkjes maar na een aantal maanden werden de taken steeds interessanter. Ik vind het vooral fijn dan ik nu veel meer creativiteit aan de dag kan leggen. Sjablonen aanmaken, samenvoegdocumenten in Word ontwikkelen, ... het maakt het allemaal veel boeiender. Natuurlijk zijn er ook nog steeds routineklusjes zoals etiketten plakken en documenten onder omslag steken, maar dat neem ik er graag bij."

"In mijn vrije tijd ben ik vooral met muziek bezig. Ik volg al verschillende jaren opleiding saxofoon. Muziek is een echte passie van mij. Op mijn altsax kan ik mij goed uitleven. Ik speel  klassieke stukken voor saxofoon, maar het is toch vooral jazz dat mijn voorkeur heeft. Daar kan ik veel meer creativiteit in kwijt."

Op onze vraag hoe Werend zijn toekomst ziet is het antwoord duidelijk.

"Het liefst zie ik mijn toekomst in de muziek natuurlijk, maar ik realiseer mij heel goed dat ik zeker in het begin ook nog een andere job zal moeten uitvoeren. En ja, administratief medewerker zie ik dan wel zitten. Ik hoop dan in een even aangename sfeer terecht te komen als hier bij het OCMW. Het is hier een fijne werkplaats met aangename en hulpvolle collega's."